Motto: „Zázraky robíme hneď, nemožné do troch dní.“

ŠKOLA MERANIA PRE REVÍZNYCH TECHNIKOV (teória a praktické merania revízneho technika)

Téma: Krok za krokom k objektívnym hodnotám pri meraní elektrických inštalácii, elektrických zariadení a uzemňovacích systémov (uzemnení stavieb) v praxi

Čo sa naučíte: meranie základných elektrických veličín pri posudzovaní bezpečnosti elektrických inštalácii a elektrických zariadení v praxi.

Čo je potrebné si so sebou priniesť:

  • merací prístroj (univerzálny) pre výkon revízii do 1 000V
  • kalibračný list od meracieho prístroja

Odborný garant: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

tuv_sud

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom.

KTO SME:

Spoločnosť­ TRIPOS SLOVAKIA­ s.r.o. bola založená­ v apríli 2006 ako pokračovan­ie podnikateľ­ského subjektu­ Martina Hermana – FY HERMAN, ktorá bola na trhu od roku 1990. Spoločnosť­ okrem pokračujúc­ej tradície­ – kompletné­ služby v elektrotec­hnike má i ďalšie služby a činnosti, a to­ v oblasti protipožia­rnej ochrany a prevencie,­ bezpečnost­no-technické služby, projekčné,­ inžiniersk­o-technické, resp. expertízno-­znalecké činnosti.­

TRIPOS SLOVAKIA s. r. o. je platiteľom DPH. Spoločnosť je registrovaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.: 18025/N, IČO: 363 552 75, IČ DPH: SK 20 22 177 080.

Sídlo spoločnost­i je na Rovňanovej­ ulici č. 10 v Zlatých Moravciach­.
Prevádzku spoločnosti nájdete na Župnej ulici č. 46 (poschodie, M č. 20).

 

Aktualizované: Marec 2016