projektovanie elektrických inštalácii a zariadení, bez obmedzenia napätia, aj v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu

kompletné služby v elektrotechnike (výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky všetkých elektrických zariadení a inštalácii)

odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej OPaOS alebo revízie) elektrických zariadení, t. j. rozvádzače, elektroinštalácie, resp. el. stroje, prístroje a iné (napr. spotrebiče, pracovné náradie, provizórne rozvody na staveniskách a pod.) v rozsahu: bez obmedzenia napätia ako aj v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

OPaOS (revízie) zariadení, ktoré zabezpečujú ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (vonkajší a vnútorný systém ochrany pred bleskom a jeho elektromagnetickými účinkami)

zabezpečenie bezpečnostno-technických služieb v oblasti ochrany práce a prevencie na rôznych pracoviskách

zabezpečenie protipožiarnych opatrení na pracoviskách, ako aj prevencie pred požiarmi, t. j. kompletné služby technika požiarnej ochrany (školenia odborná príprava protipožiarnych hliadok, vypracovanie kompletnej protipožiarnej dokumentácie, preventívne prehliadky, odborné poradenstvo a iné špeciálne činnosti súvisiace s požiarnou i elektrotechnickou bezpečnosťou)

prehodnotenie a určenie vonkajších vplyvov (predtým prostredí) v rôznych prevádzkach, t. j. i s výbušnou atmosférou (plyny, pary horľavých kvapalín, horľavé i nehorľavé prachy a pod.).
Pozn.: v tejto oblasti spoločnosť TRIPOS SLOVAKIA s. r. o. (predtým Fy HERMAN, Zlaté Moravce) poskytuje špeciálne služby, odborne prehodnocuje a určuje vonkajšie vplyvy už od roku 1990 (referencie: Vodohospodárska výstavby š. p., Bratislava; Slovenský vodohospodársky podnik š. p., závod Vodné dielo Gabčíkovo; Embracco a. s., Spišská Nová Ves; AE Jaslovské Bohunice; Považský cukor a. s., Trenčianska Teplá; Vetropack a. s., Nemšová; a iné)

usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí

podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

vydavateľská činnosť odbornej literatúry (so zameraním na bezpečnosť v odbore silnoprúdová elektrotechnika vrátane prevencie a ochrany zdravia pri práci)

administratívne a sekretárske služby

reklamná a propagačná činnosť

upratovacie a čistiace práce

prieskum trhu a verejnej mienky

organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

prenájom nebytových priestorov v spojení s inými než základnými službami

výchova v oblasti protipožiarnej prevencie, ochrany práce a iné

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat